Борозенська громада
Херсонська область, Бериславський район

Бюджет громади на 2021 рік

Борозенська сільська рада

 Третя сесія восьмого  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

"22" грудня 2020 року

                                                     N 65

Про сільський бюджет

Борозенської сільської ради
на 2021 рік

 21517000000

(код бюджету)
 

Керуючись Бюджетним кодексом УкраїниЗаконом України "Про місцеве самоврядування", Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Борозенська сільська рада вирішила:
               1. Визначити на 2021 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 34573665,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 34123665,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 450000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  34563665,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 34063789,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 499876,00 гривень;

надання кредитів з сільського бюджету у сумі 10000,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету – 10000,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 49876,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 49876,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 68000,00 гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 180000,00 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського  бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1570848,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 93,97,101 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціаль ного фонду сільського бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

8. Надати право виконавчому комітету (Фінансовому відділу Борозенської сільської ради):

8.1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України отримувати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

8.2. Дозволити фінансовому відділу Борозенської сільської ради в процесі виконання сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення про сільський бюджет.

9. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

  1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
  2. Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове виростання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  3. Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначення цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

  1. Забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
  2. Забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно пунктом 6 частини першої статті 69¹ Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною четвертою статті13 Бюджетного кодексу України.

11. Делегувати Великоолександрівській селищній територіальній громаді повноваження щодо фінансування у 2021 році державних програм соціального захисту за рахунок коштів отриманих з обласного бюджету у вигляді відповідних цільових субвенцій з державного бюджету.

12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

13. Додатки №1-5,7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

14.  Фінансовому відділу Борозенської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття у районній газеті «Жайвір».

15. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, інвестицій та регуляторної політики.

 

Сільський голова                                                                        Галина КУЗЬМІНА

Додатки до рішення сесії:

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток №5

Додаток №7

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора