Борозенська громада
Херсонська область, Бериславський район

Фінансова підтримка виноградарів, ягідників та садівників

Дата: 02.09.2021 14:19
Кількість переглядів: 1313

Інформаційна довідка

щодо фінансової підтримки виноградарів, ягідників та садівників

області у 2021 році

 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки сільгосптоваровиробників» від 08.02.2017 № 77 (зі змінами),
визначено напрями державної підтримки на 2021 рік, одним із яких є фінансова
підтримка розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.
У 2021 році на підтримку агропромислового комплексу в державному
бюджеті передбачено 4,5 млрд грн. З них на підтримку розвитку галузі
садівництва, ягідництва та виноградарства - 450 млн грн.
Механізм і напрями надання підтримки розвитку садівництва та
виноградарства визначено Порядком використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і
хмелярства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15
липня 2005 року № 587.
26 травня поточного року при Департаменті розвитку сільського
господарства та зрошення обласної державної адміністрації розпочала роботу
обласна комісія, яка приймає та опрацьовує документи для компенсації витрат
суб’єктам господарювання.
Суб’єкти господарювання, які бажають взяти участь у програмі, мають
звернутися в термін до 15 жовтня до обласної комісії та подати визначений
Порядком мінімальний перелік документів.
Форми відповідних документів для надання фінансової підтримки,
затверджено наказом Мінагрополітики від 07 липня 2021 року № 74 "Про
затвердження нормативів, форм звітності, переліку техніки, механізмів та
обладнання, передбачених для надання державної підтримки виробників
плодів, ягід, винограду та хмелю", а саме:
ЗАЯВКА на отримання коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників”, які
використовуються для державної підтримки виробників плодів, ягід та
винограду
Інформація про пов'язаних осіб
Форми актів, зведеної відомості, реєстру
ІНФОРМАЦІЯ про об’єкти, лінії, техніку, механізми та обладнання, за які
одержані кошти, передбачені в державному бюджеті
ІІ. Напрями та алгоритми надання підтримки
1. Суб’єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження
та виноградники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі для
компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість),
здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного
року на:
1) придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур та винограду - у
розмірі до 80 відсотків здійснених витрат (після проведення ними садіння або
ремонту насаджень);

2) проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і
встановлення систем краплинного зрошення - у розмірі до 50 відсотків
здійснених витрат (після завершення монтажних робіт);
3) закупівлю техніки, механізмів та обладнання (зокрема іноземного
виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних
операцій у виноградарстві і садівництві згідно із затвердженим
Мінагрополітики переліком такої техніки, механізмів та обладнання, - у розмірі
до 30 відсотків їх вартості.
Крок 1. Закласти насадження та/або провести роботи із спорудження шпалери і
встановлення систем краплинного зрошення, придбати спеціалізовану техніку,
механізми та обладнання.
Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:
1) для отримання компенсації витрат на садивний матеріал, спорудження
шпалери, встановлення краплинного зрошення:
заявку на отримання бюджетних коштів;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний
строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту
їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії документів, що
посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;
засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію проектної
документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних
насаджень і хмільників та копію затвердженої Мінагрополітики проектної
документації на створення виноградників технічних сортів;
акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;
акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою
Мінагрополітики;
реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом із завіреними копіями
первинних бухгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік
їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;
засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії таких
сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для
садивного матеріалу вітчизняного виробництва - сертифіката, що засвідчує
сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості
садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного
матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;
фотоматеріали з підтвердженням садіння (ремонту) насаджень, спорудження
шпалери та встановлення систем краплинного зрошення;
2) для отримання компенсації витрат на техніку, механізми та обладнання:
заявку на отримання бюджетних коштів;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний
строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту
їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
акт приймання-передачі техніки, механізмів та обладнання;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію свідоцтва про
реєстрацію техніки та/або механізмів (якщо вони підлягають обов’язковій
державній або відомчій реєстрації);
засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії первинних
бухгалтерських документів, що підтверджують відповідні витрати та облік на
балансі техніки, механізмів та обладнання, зокрема документів про здійснення
оплати за них; акт інвентаризації насаджень.
Крок 3. Подати документи до 15 жовтня поточного року до обласної комісії, яка
працює у Департаменті сільського господарства та зрошення обласної
державної адміністрації.
Крок 4. Отримати протягом листопада 2021 року бюджетні кошти на поточні
рахунки відкриті у банку.
2. Суб’єктам господарювання - виробникам плодів, ягід, винограду та
хмелю, які провадять сільськогосподарську діяльність з обробки,
переробки та/або консервації плодів, ягід та винограду бюджетні кошти
надаються на безповоротній основі для компенсації до 50 відсотків вартості
(без урахування податку на додану вартість):
1) нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів,
ягід, столових сортів винограду власного виробництва, цехів первинної
переробки винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із
заморожування плодово-ягідної продукції;
2) придбання ліній товарної обробки плодів та ягід, автоматизованих ліній з
висушування плодів, ягід власного виробництва, ліній з переробки плодів, ягід
та технічних сортів винограду власного виробництва на соки, пюре,
виноматеріали після завершення пусконалагоджувальних робіт.
Крок 1. Завершити будівництво (реконструкцію) об’єкта, придбати лінію та
здійснити пусконалагоджувальні роботи.
Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування документи:
для отримання компенсації вартості об’єктів:
заявку на отримання бюджетних коштів;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний
строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту
їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
відомості, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта;
типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення)
основних засобів” - для компенсації вартості нового будівництва об’єктів;
типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих,
реконструйованих та модернізованих об’єктів” - для компенсації вартості
реконструкції об’єктів;
засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію кошторисної та
технологічної частин проектної документації;
акт інвентаризації насаджень
для отримання компенсації вартості ліній:

заявку на отримання бюджетних коштів;
довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
письмове зобов’язання щодо повернення до державного бюджету в місячний
строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту
їх незаконного одержання та/або нецільового використання;
акт про завершення монтажу та готовність до експлуатації лінії;
засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання копії первинних
бухгалтерських документів, що підтверджують вартість та облік на балансі
ліній, зокрема документів про здійснення оплати їх вартості;
акт інвентаризації насаджень.
Крок 3. Подати документи до 15 жовтня поточного року до комісії
Мінагрополітики.
Крок 4. Отримати протягом листопада 2021 року бюджетні кошти на поточні
рахунки відкриті у банку.
Звертаємо увагу:
Бюджетні кошти надаються за всіма напрямами за період з 1 жовтня
попереднього року по 30 вересня поточного року.
Бюджетні кошти також надаються за 2019-2020 роки за всіма напрямами,
окрім компенсації витрат на техніку, механізми та обладнання.
Відповідно до змін, внесених до Порядку постановою Уряду від
28.07.2021 № 770, для отримання компенсацій за 2019-2020 роки
документи можливо також подати до 1 вересня 2021 року до відповідної
комісії.  
Бюджетні кошти не надаються  суб’єктам господарювання, яких визнано
банкрутами або порушено щодо них справу про банкрутство, які перебувають у
процесі реорганізації чи ліквідації або мають прострочену більш як півроку
заборгованості за податками та зборами, що контролюються контролюючими
органами.
Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року
суб’єкту господарювання та пов’язаним із ним особам за даними напрямами
державної підтримки не може перевищувати 10 тис. розмірів мінімальної
заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
Документи, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.
За більш детальною інформацією про умови підтримки та участі у
програмі звертайтеся до Департаменту розвитку сільського господарства та
зрошення облдержадміністрації за телефоном: (0552) 422754.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора